Tag: vystavenie faktúry

Aké údaje musia byť na faktúre?

| 2. januára 2012 | 0 Comments

Čo musí obsahovať faktúra? Aké údaje sú povinné? Aké ďalšie údaje je vhodné uvádzať na faktúre? Musí byť na faktúre podpis a pečiatka?

Viete, že na faktúre nemusí byť podpis ani pečiatka?

Založili ste si živnosť, získali ste prvého zákazníka a chystáte sa vystaviť vašu prvú faktúru. Pozrime sa na to, čo musí byť uvedené na faktúre podľa zákona a čo patrí medzi dobré obchodné zvyklosti.

 

Kedy vystaviť faktúru?

Ak máte registračnú pokladňu, potom namiesto faktúry môžete dať zákazníkovi bloček z registračnej pokladne. To platí len ak je cena tovaru či služby spolu s DPH nižšia než 1660 EUR. Ak je suma vyššia, musíte zákazníkovi vystaviť faktúru. Tú ste povinný vystaviť aj vtedy, ak od zákazníka prijmete zálohu (preddavok) ešte pred dodaním tovaru alebo služby. V takom prípade musíte faktúru vystaviť najneskôr do 15 od prijatia zálohovej platby.

Continue Reading