Tag: mlm

Ako Funguje Multi Level Marketing (MLM)

| 13. Apríla 2011 | 4 Comments

mlm multi level marketing

Multi Level Marketing(MLM), alebo tiež sieťový marketing je druh marketingu, ktorý funguje na veľmi jednoduchom, ale účinnom princípe a používajú ho spoločnosti v rôznych odvetviach na predaj svojich produktov.

Veľa ľudí si spája MLM s podvodnými schémami a to oprávnene, pretože na trhu je skutočne veľa podvodných spoločností a jednotlivcov, ktorí túto formu marketingu zneužívajú pre podvody. V skutočnosti nie je MLM predurčený k tomu, aby pomocou neho zarábalo nekonečné množstvo ľudí, lebo to ani nie je možné. To ale neznamená, že MLM je podvod, alebo, že s MLM nemôžete zarobiť peniaze.

 

Multi level marketing nie je nič nové a firmy ho používajú na propagáciu svojich produktov desaťročia a niektoré spoločnosti sú veľmi úspešné. To isté platí aj o úspešných predajcoch. Niektorí ľudia si predstavujú pod MLM ich rodinných príslušníkov, alebo známych, ktorí predávajú kozmetické výrobky, alebo nejaké doplnky výživy a podobne…V každom prípade je multi level marketing pre mnoho ľudí stále málo známy, ale hlavne kontroverzný spôsob zarábania peňazí. MLM je síce jednoduchý systém, s ktorým môžete zarobiť peniaze ak viete čo robíte, ale nie je to žiadny systém pre bezpracné rýchle zbohatnutie.

 

Ako vlastne MLM funguje?

Na začiatku MLM systému je spoločnosť, ktorá vyrába, alebo dodáva produkty na trh. Tieto spoločnosti dodávajú svoje produkty za veľkoobchodné ceny nezávislým predajcom, ktorí ich predávajú koncovým zákazníkom. Je to v podstate ako keď továreň vyrobí produkt a distribútor, alebo veľkoobchod sa stará o predaj koncovému zákazníkovi. V prípade MLM marketingu môže nezávislý predajca buď predávať tovar koncovému zákazníkovi, a/alebo ďalšiemu nezávislému predajcovi, takzvanému sponzorovi.

Takto si spoločnosti môžu vytvoriť sieť predajcov, ktorí sa starajú o predaj ich produktov koncovým zákazníkom. Hlavný rozdiel medzi spoločnosťami ktoré používajú MLM marketing a tými, ktoré ho nepoužívajú je iba v spôsobe marketingu. Kým firmy bez MLM používajú na propagáciu svojich produktov klasickú priamu reklamu v televízií, alebo iných médiach, MLM spoločnosti neplatia za takú priamu reklamu, ale zabezpečujú marketing produktov vďaka sieti nezávislých predajcov. MLM firmy nepotrebujú veľkoobchodné medzičlánky a nepotrebujú mať svoje predajne, alebo tovar dodávať do obchodov, pretože o predaj sa stará sieť mlm predajcov.

 

Výhody a nevýhody MLM

Výhodou multi level marketingu z pohľadu nezávislých predajcov je to, že je to pomerne jednoduchá forma zarábania peňazí. MLM je vlastne iba o  marketingu a predaji a ak si vyberiete dobrý produkt a dokážete nájsť dostatočné množstvo predajcov, ktorí ho budú predávať “pod Vami”, tak môžete zarábať slušné peniaze. Niektoré spoločnosti majú kvalitné produkty o ktoré majú ľudia záujem a dobre sa predávajú. Príkladom môže byť spoločnosť Avon, ktorej produkty ľudia sami vyhľadávajú a sami kontaktujú známych predajcov. Pre spoločnosti, ktoré majú kvalitný produkt je výhodou to, že sa nemusia starať o predaj produktov, lebo sa o to starajú nezávislý predajcovia. Ak má spoločnosť dobrý produkt a dobrých predajcov, tak MLM je výhra aj pre spoločnosť aj pre jej nezávislých predajcov.

Nevýhodou MLM je to, že táto forma marketingu je postavená na “manipulovaní” predajcov, hlavne tích, ktorí sú na nižšej úrovni v MLM systéme. Je to preto, lebo čím viac je v systéme ľudí, tým viac sa im stráca zisk. Napríklad ak by ste začali MLM a mali pod sebou 10 predajcov, z ktorých každý by mal tiež 10 atď,  tak v meste s 1000000 obyvateľmi by mohlo byť maximálne 6 úrovní predajcov a to by už dávno nemali komu predávať…

Na trhu sú tiež rôzne podvodné spoločnosti, ktoré je ťažké na prvý pohľad odhaliť. Sú to rôzne pyramídové schémy, ktoré sú vymyslené tak, aby priniesli zisk iba ľuďom, ktorí ten systém zakladajú. V takom prípade predajcovia investujú svoje peniaze a starajú sa o predaje a získavanie ďalších predajcov, ale nemajú z toho zisk, alebo majú iba minimálny. Nevýhodou(hlavne pre spoločnosti, ktoré dodávajú produkty na trh) je tiež, že nie všetky produkty sa predávajú dobre, takže MLM nefunguje pre všetky spoločnosti a produkty. Ak si ako nezávislý predajca vyberiete zlý produkt, nedokážete ho dobre predať, alebo dosiahnuť požadované výsledky.

 

Vo všeobecnosti MLM prináša výhody aj pre spoločnosť, ktorá dodáva produkty na trh a aj pre jednotlivých predajcov, ktorým umožňuje zarobiť peniaze ich predajom a distribúciou. V poslednej dobe je viac ľudí ktorí neuznávajú MLM ako tích, ktorí ho uznávajú. Je to asi preto, lebo nie každému sa podarí uspieť, a tiež preto, lebo si MLM spájajú s pyramídovými podvodnými schémami. MLM je síce legálna forma marketingu, ale je pravda, že vo veľa prípadoch hraničí s etikou.

No multi level marketing je aj napriek tomu osvedčená forma biznisu a vždy sa v ňom budú zarábať peniaze. Multi level marketing je pomerne jednoduchá forma podnikania a je to aj preto, lebo nevyžaduje až také znalosti ako niektoré iné spôsoby. S príchodom internetu, (čo nie je z historického hľadiska až tak dávno) sa aj pre MLM predaj objavili nové možnosti, ktoré môžete využiť.

 

Úspech predajcov v MLM závisí hlavne od toho, koľko dokážu predať a koľko dokážu získať ďalších predajcov. Ak rozmýšľate nad tým, že sa zapojíte do MLM predaja, tak najdôležitejšie je si vybrať kvalitnú spoločnosť, ktorá ponúka kvalitné produkty o ktoré majú ľudia záujem a predávať ich preto, lebo viete, že ľuďom pomôžu a nie iba preto, že tým chcete zarábať peniaze.