Tag: marketingový mix

Čo To Je Marketingový Mix?

| 15. novembra 2011 | 0 Comments
marketingovy mix

Čo to je marketingový mix? Každá spoločnosť, alebo marketér majú svoju vlastnú marketingovú stratégiu a marketingový mix. Marketingový mix je  súhrn viacerých elementov, ktoré dokopy vytvárajú konečný výsledok. Sú to produkt, propagácia, distribúcia a cena. Tieto štyri komponenty marketingového mixu a ich správne nastavenie sú väčšinou rozhodujúce o úspešnosti vášho biznisu.

Produkt

Produkt, alebo služba, ktorú firma predáva by mal vystihovať potreby zákazníkov. Je viacero uhlov pohľadu na jeden výrobok, alebo službu. Ak chce firma na trhu uspieť, mala by sa nad svojimi produktami, alebo službami zamyslieť viac a pochopiť skutočné potreby zákazníkov, a tiež skutočný potenciál ich produktu, alebo služby. Pochopenie zákazníkov a tiež vlastného produktu je základ pre úspešné podnikanie, pretože vďaka tomu budete môcť prinášať na trh lepšie produkty a služby a tým ovplyvníte aj iné faktory marketingového mixu.

Propagácia

Propagácia produktu, alebo služby je dôležitou súčasťou marketingového mixu. Nemýľte si však propagáciu s marketingom, pretože propagácia, alebo podpora predaja je iba súčasť marketingu. Propagácia zahŕňa reklamu v médiách, či už v televízii, tlači, alebo online. Propagácia je o oboznámení zákazníkov s produktom, alebo službou správnym a efektívnym spôsobom. Spôsoby propagácie a tým pádom aj výsledky reklamnej kampane sa líšia od viacerých faktorov. Každý produkt je iný, má špecifických zákazníkov, alebo obdobie kedy sa predáva lepšie, alebo horšie a na základe rôznych kritérií sa potom určuje aj spôsob propagácie.

Distribúcia

Ak predávate fyzické produkty, tak distribúcia tovaru zohráva takisto dôležitú úlohu pri úspešnosti biznisu. Tak ako ostatné elementy, ktoré obsahuje marketingový mix, aj samotná distribúcia tovaru, či služieb zákazníkovi môže mať vplyv na jeho spokojnosť. Distribúcia zahŕňa skladovanie, balenie, dopravu a dodanie a iné aspekty. Produkt by mal byť dostupný v adekvátnom množstve, na vhodnom mieste a v čase, kedy je zákazník ochotný si ho kúpiť. V prípade internetového predaja rozhoduje doba dodania tovaru a iné faktory. Distribúcia môže zahŕňať aj ľudí a osobný predaj. V každom prípade má distribúcia tovaru, alebo služby vplyv na konečnú cenu a dobu dodania tovaru a preto treba hľadať spôsoby pre jej optimalizáciu. Distribúcia však nie je iba o fyzickom mieste podnikania a dodávaní tovaru, ale v prípade nehmotných produktov zahŕňa tiež informačný a propagačný tok, prevody vlastníckych vzťahov, či platby za služby.

Cena

Cena je kľúčovým elementom marketingového mixu, pretože od ceny závisí, ako sa bude produkt, alebo služba predávať. Marketingový mix obsahuje štyri elementy, no okrem ceny sú ostatné v podstate náklady. Cena produktu, alebo služby by mala obsahovať všetky náklady spojené s dodaním zákazníkovi, plus vašu maržu. Čím vyššie náklady budete mať na predaj tovaru, alebo poskytovanie služby, tým vyššia bude aj vaša konečná cena. To sa samozrejme môže odraziť aj na výsledkoch vášho biznisu. Konečná cena závisí od samotného produktu, alebo služby, ale aj od dopytu na trhu a konkurencie. Konečnú cenu a váš zisk môžete ovplyvniť hlavne optimalizáciou ostatných elementov marketingového mixu.

 

Vyššie uvedený marketingový mix obsahuje štyri základné elementy, z ktorých sa skladá marketingový mix. Marketingový mix obsahuje viaceré elementy, ktoré môžete upravovať a ladiť podľa toho, ako si to vyžaduje trh a konkrétna situácia. Výsledky každého podnikania sú závislé od viacerých faktorov a situácie na trhu a výhodou marketingového mixu je to, že vám pomôže lepšie optimalizovať proces a efektivitu predaja.