Tag: ako začať podnikať

Ako si Vybrať Obchodné Meno Pre Váš Biznis?

| 14. novembra 2011 | 0 Comments
ake obchodne meno

Výber obchodného mena je dôležitý krok pri budovaní vášho podnikania, pretože je to meno, pod ktorým sa ako podnikateľ, alebo firma prezentujete. Dobré obchodné meno môže veľa napovedať o vašom biznise a práve vaše obchodné meno je jednou z vecí, ktoré môžu na vašich zákazníkov urobiť dobrý dojem. Pri výbere obchodného mena môžete použiť vašu kreativitu, no mali by ste zvážiť viacero kritérií.

Pravidlá pre obchodné mena

Či si vyberáte obchodné meno pre spoločnosť s.r.o., alebo pre živnostníka, vždy platí, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania.

Pod odlíšením obchodného mena v prípade právnických osôb je myslený rozdielny názov a nie iba právna forma ako s.r.o., alebo a.s. To znamená, že nemôžu existovať dve firmy FIRMA s.r.o. a FIRMA a.s.

V prípade živnostníkov, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má živnostník (fyzická osoba) rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Obchodné meno živnostníka

Obchodným menom živnostníka- fyzickej osoby jej meno a priezvisko. Živnostník si tiež môže a niektorých prípadoch musí ku svojmu menu doplniť dodatok, ktorý odlíši osobu podnikateľa, alebo druh podnikania. Napríklad František Olejár –TVORBA WWW. Aj pri výbere mena pre živnosť je výber mena nemenej dôležitý ako pri právnických osobách.

Obchodné meno právnickej osoby

Spoločnosť s ručením obmedzením je právnická osoba a patrí medzi spoločnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri pod obchodným menom. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Obchodné meno právnických osôb je zložené z dvoch častí a to názvu a dodatku určujúceho právnu formu. (NÁZOV s.r.o.)

Ako si vybrať vhodné obchodné meno?

Výber obchodného mena je niečo podobné ako výber domény. V podstate aj doména je vaše obchodné meno, ale na internete. Ak si chcete pre váš biznis vybrať dobré obchodné meno, mali by ste myslieť na tieto veci:

 

Načo chcete používať firmu, respektíve obchodné meno?

Možno chcete mať firmu zameranú iba na jednu činnosť a možno na viacero činností. Možno je to napríklad tvorba web stránok a možno medzinárodný obchod. Možno potrebujete firmu iba na určité časové obdobie alebo na celý život s tým, že budete firme budovať značku. To všetko by ste mali zvážiť pri výbere obchodného mena. Myslite aj na budúcnosť a pokúste sa vyhnúť menám, ktoré by mohli zastarať. Platí to hlavne ak chcete firmu rozvíjať a v budúcnosti budovať značku.

Ak budete obchodovať aj zo zahraničím, uistite sa, že názov vašej firmy neznamená v inom jazyku napríklad niečo nevhodné.


Originálny a ľahko zapamätateľný názov

Názov firmy by mal byť originálny. Dôvodov je viacero, no najpodstatnejší je, aby si ho zákazníci neplietli s názvom konkurenčnej firmy.

Je dôležité, aby názov vašej firmy urobilo na zákazníkov a obchodných partnerov dobrý dojem a tiež aby si ho ľahko zapamätali. Ak bude vaše obchodné meno jednoduché a bude sa ľahko vyslovovať, skôr si ho ľudia zapamätajú. Mal by to byť názov, ktorý si klienti zapamätajú na prvé počutie v rádiu, pri prvom zhliadnutí na internete, vizitke či v časopise.

Najlepší je jednoduchý a ľahko vysloviteľný názov

Môžete si vybrať buď názov v Slovenčine, nejakom inom jazyku, alebo aj nejaký vymyslený názov bez slovného významu. V prípade, že budete podnikať na Slovensku, vhodnou voľbou môže byť slovenský názov. Anglický názov môže byť tiež dobrá voľba, pretože obchodné meno môže znieť lepšie a profesionálnejšie, no malo by sa dať dobre vyslovovať, hlavne ak chcete podnikať na Slovensku. Ak plánujete podnikať na medzinárodnej úrovni, tak najlepšou voľbou bude anglický názov, alebo aj Slovenský, ale najlepšie jednoduchý a bez diakritiky.

Špecifický názov

Niekedy je vhodné použiť špecifický názov. Napríklad v prípade, že plánujete podnikáť v úzko zameranej oblasti.  Napríklad v prípade lokálneho podnikania môžete zvoliť v názve firmy miesto podnikania. A takisto aj v prípade podnikania na internete môžete zvoliť obchodné meno firmy také isté ako je názov domény vašej web stránky.

Je obchodné meno voľné?

Ak už máte nejaké návrhy pre obchodné meno, je čas zistiť, či je voľné. Dnes už je väčšina dobrých názvov obsadených a výber obchodného mena je trochu zložitejší ako kedysi. Firmy svoje obchodné mená a značky ochraňujú aj registráciou ochranných známok. Preto by ste si mali overiť, či je vami vybrané meno voľné a či náhodou neporušuje ochrannú známku inej spoločnosti.

Na overenie, či niekto nepoužíva podobný, alebo rovnaké obchodné meno sa v prvom rade pozrite do obchodného, prípadne živnostenského registra. Pre úplnosť môžete tiež použiť zlaté stránky, alebo Google.

Prečo je dobré hľadať aj inde ako v obchodnom registri? Môže sa stať, že budete zakladať s.r.o., ale nejaký živnostník už bude používať to isté meno – ako doplnok ku jeho menu. Môže mať už niekoľkoročný zabehnutý biznis a obsadenú aj doménu s vašim menom. V prípade, že chcete mať celkom originálne obchodné meno a viac možností je lepšie vymyslieť taký názov, ktorý ešte nikto nepoužíva.

Budovanie značky

Jedným z dôležitých kritérií pri výbere obchodného mena by malo byť aj budovanie značky. Vtedy je najlepšie vymyslieť celkom originálne meno a tiež treba myslieť aj na ostatné aspekty ako napríklad doménu. V dnešnej dobe je web stránka pre každé podnikanie a pri budovaní značky priam neodmysliteľnou súčasťou. Možno nechcete mať web stránku, ale určite chcete mať firemný email v tvare meno@vasafirma.sk. Kúpa domény je preto tiež dôležitý krok. Ak je .sk doména už obsadená a nie je na predaj, môžete vyskúšať aj iné koncovky ako .com, alebo .net, alebo skúsiť vymyslieť nejaký iný názov. Určite stojí za to mať aj doménu s vašim obchodným menom.

Ak máte vybrané obchodné meno, tak sa ešte pred registráciou uistite, či sa v ňom náhodou nenachádzajú nejaké gramatické chyby.

Začínať podnikať s dobrým obchodným menom je základ úspechu. Vyššie uvedené tipy by vám mali pomôcť pri výbere vhodného obchodného mena pre váš biznis.

Podnikanie Popri Zamestnaní

| 7. mája 2011 | 0 Comments

Ak ste zamestnaný/á, tak možno Vás tiež napadlo, že by ste si chceli privyrobiť popri zamestnaní nejaké extra peniaze, alebo rozbehnúť svoje vlastné podnikanie. Ak máte podnikateľského ducha, tak vás určite napadlo, že začnete podnikať popri zamestnaní. Určite je to dobrý nápad a to z viacerých dôvodov.

To či je lepšie podnikať, alebo byť zamestnaný asi netreba riešiť a každý to zhodnotí podľa svojej osobnej situácie. Veľa ľudí si z pochopiteľných dôvodov zháňa ďalšiu prácu popri svojom hlavnom zamestnaní, ale prečo popri  zamestnaní rovno nerozbehnúť svoje vlastné podnikanie?

 

Čo vlastne obnáša podnikanie popri zamestnaní?

V prvom rade sú to formality ako vybavenie živnosti, alebo sro, alebo inej formy podnikania a veci čo s tým súvisia. Na začiatok je ale asi najlepšia živnosť, pretože je nenáročná. S podnikaním vám pribudnú aj určité starosti, ako platenie daní a staranie sa o účtovníctvo a podobne.

O tom, že chcete podnikať by ste mali oboznámiť aj svojho zamestnávateľa a to hlavne v prípade, že sa chystáte podnikať v rovnakej oblasti ako firma pre ktorú pracujete. Podľa zákonníka práce, zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Oboznámením a dohodou zo zamestnávateľom môžete predísť prípadným nepríjemnostiam.

Ak ste doteraz nepodnikali a ste zamestnaní už dlhšie, tak pravdepodobne máte návyky zamestnancov. Tieto návyky vám môžu hovoriť, že robíte niečo nezvyčajné, že riskujete, alebo že po práci chcete mať voľno. Veľa podnikateľov nemá nejakú obmedzenú pracovnú dobu, pretože podnikaním žijú. Pre nich to nieje niečo, čo by robili nasilu, pretože ich podnikanie baví, pracujú vždy a vždy majú aj voľno. O tom je podnikanie na internete.

Ak chcete podnikať popri zamestnaní, mali by ste si zvyknúť na to, že ste podnikateľ a začať myslieť ako podnikateľ. Veľa zamestnancov má problém práve so zmenou myslenia, ktorá je pre podnikane taká dôležitá. Podnikaním popri zamestnaní pracujete pre seba a budujete tak svoje vlastné podnikanie.

Určite si treba uvedomiť, že aj podnikanie je činnosť, ktorá vyžaduje čas, takisto, ako akákoľvek iná práca. Ak sa rozhodnete podnikať popri zamestnaní, tak prvá vec s ktorou musíte počítať je to, že hlavne zo začiatku budete musieť vášmu biznisu obetovať väčšinu vášho voľného času. Hlavnou nevýhodou podnikania popri zamestnaní je to, že  máte menej času, ktorý môžete podnikaniu venovať a tým pádom aj málo vlastného času na nejaké iné aktivity. Treba si ale uvedomiť, že podnikanie je jeden z mála spôsobov, ako dosiahnúť finančnú a časovú nezávislosť. Ak máte dostatok voľného času po pracovnej dobe v zamestnaní, tak ho môžete využiť pre podnikanie. Aj dve hodiny denne sú lepšie ako nič a svoje podnikanie tak môžete na začiatku rozbehnúť aj pomalým tempom a vybudovať mu minimálne kvalitné základy.

Aj keď sa spája podnikanie s určitým rizikom, výhodou podnikania popri zamestnaní je to, že máte istotu finančného príjmu zo zamestnania, pretože zamestnanie vás finančne zabezpečuje v podnikateľských začiatkoch. Vždy je dobré začať podnikať s nejakými skúsenosťami a práve v zamestnaní môžete tieto skúsenosti nadobudnúť, ak sa zaujímate o chod firmy a podnikanie, čo je samozrejme pri vlastnom podnikaní výhoda.

Podnikanie popri zamestnaní môže byť náročné, ale pravdepodobne to robíte preto, aby ste v živote dosiahli finančnú, alebo časovú nezávislosť. Jedného dňa bude Vaše podnikanie zarábať dosť peňazí aby ste mohli opustiť zamestnanie a vtedy získate aj viac voľného času pre seba a pre lepší rozvoj vášho vlastného biznisu.

Možno sa pýtate ako môžete rozbehnúť po práci ešte navyše aj vlastné podnikanie, keď už teraz máte nabitý deň…Pravdou je, že nie každé podnikanie sa dá rozbehnúť s minimom času a/alebo finančných prostriedkov. Ak pracujete cez týždeň od ôsmej rána do štvrtej poobede, tak aj keď vám nejaký čas po práci zostane, tak vtedy už napríklad nestíhate vybavovať niektoré veci. Navyše ak máte rodinu, alebo iné záväzky, tak sa môže pre Vás zdať podnikanie popri zamestnaní priam nemožné. Práve preto je internetové podnikanie najlepšou voľbou.

 

V čom podnikať popri zamestnaní?

Najlepšie je podnikať vždy v tom, v čom sa vyznáte, alebo v tom, čo je vašou záľubou. Vtedy vás bude práca napĺňať a o to ide. Veľa ľudí nevie v čom by mali podnikať a veľa z nich na to ani nikdy nepríde a s podnikaním skončia skôr ako začnú. To je veľká chyba a väčšinou je to preto, lebo nevidia rôzne možnosti. Aj preto je dôležité zmeniť myslenie a pochopiť podnikanie, potom nápady na podnikanie uvidíte vo všetkom. Čo sa týka možností, tak popri zamestnaní ich nemáte až toľko ako keď podnikáte naplno, ale pravdepodobne asi ani nebudete chcieť popri zamestnaní rozbiehať aerolinky:-)

S dostatočným množstvom finančných prostriedkov môžete začať v podstate akékoľvek podnikanie, pretože môžete zamestnať ľudí, ktorí sa budú o biznis starať. Samozrejme ak máte dosť peňazí, tak potom asi nemusíte byť v zamestnaní, ale môžete začať podnikať na plný úväzok.

Najideálnejšim podnikaním popri zamestnaní je internetové podnikanie. Cez internet môžete napríklad predávať tovar prostredníctvom eshopu, poskytovať svoje služby, alebo môžete zarábať rôznymi inými spôsobmi. Tak ako “offline“ podnikanie, tak aj podnikanie cez internet ponúka veľké množstvo spôsobov ako zarábať peniaze. Podnikanie na internete je ideálne podnikanie popri práci, pretože je pomerne jednoduché ako na finančné prostriedky, tak aj na čas. Internet je ideálne miesto pre zarábanie peňazí a pre vybudovanie pasívneho príjmu a preto je to najlepšia možnosť pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať popri zamestnaní.

Ak vás zaujíma možnosť zarábanie peňazí na internete, na stránke ePodnikanie.sk nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete pre rozbeh vášho online biznisu.