Archive for november, 2011

V Čom Podnikať – Ako si Vybrať Oblasť

| 23. novembra 2011 | 0 Comments

v čom podnikať Prvý krok, ktorý musíte urobiť keď chcete začať podnikať na internete je výber správnej oblasti na ktorú sa zameriate. Je jedno či si vyberáte v čom podnikať, tému na blogovanie, alebo produkt, ktorý chcete predávať, ale správny výber je veľmi dôležitý.  Výber oblasti zamerania, či výber správneho produktu už na začiatku predurčuje, či bude váš biznis úspešný, alebo nie. Existuje viacero kritérií, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere.

Robte to, čo vás baví.

Ideálne podnikanie je také, v ktorom môžete spojiť vaše záujmy, alebo koníčky zo zarábaním peňazí. Vtedy budete určite dosahovať lepšie výsledky, ako keby vás podnikanie nebavilo a zameriavali by ste sa na nejakú oblasť iba pre peniaze. Na trhu je veľká konkurencia v každej oblasti, ktorá je profitabilná a ak chcete uspieť, musíte podnikaniu venovať dostatočné množstvo času a úsilia. Ak vás vaše podnikanie nebude baviť, prejaví sa to aj na vašom biznise a zákazníci to vycítia. Keď vás podnikanie nebude baviť, pravdepodobne rýchlo pohoríte a to hlavne v začiatkoch, ktoré sú najťažšie.

Continue Reading

Čo To Je Marketingový Mix?

| 15. novembra 2011 | 0 Comments
marketingovy mix

Čo to je marketingový mix? Každá spoločnosť, alebo marketér majú svoju vlastnú marketingovú stratégiu a marketingový mix. Marketingový mix je  súhrn viacerých elementov, ktoré dokopy vytvárajú konečný výsledok. Sú to produkt, propagácia, distribúcia a cena. Tieto štyri komponenty marketingového mixu a ich správne nastavenie sú väčšinou rozhodujúce o úspešnosti vášho biznisu.

Produkt

Produkt, alebo služba, ktorú firma predáva by mal vystihovať potreby zákazníkov. Je viacero uhlov pohľadu na jeden výrobok, alebo službu. Ak chce firma na trhu uspieť, mala by sa nad svojimi produktami, alebo službami zamyslieť viac a pochopiť skutočné potreby zákazníkov, a tiež skutočný potenciál ich produktu, alebo služby. Pochopenie zákazníkov a tiež vlastného produktu je základ pre úspešné podnikanie, pretože vďaka tomu budete môcť prinášať na trh lepšie produkty a služby a tým ovplyvníte aj iné faktory marketingového mixu.

Propagácia

Propagácia produktu, alebo služby je dôležitou súčasťou marketingového mixu. Nemýľte si však propagáciu s marketingom, pretože propagácia, alebo podpora predaja je iba súčasť marketingu. Propagácia zahŕňa reklamu v médiách, či už v televízii, tlači, alebo online. Propagácia je o oboznámení zákazníkov s produktom, alebo službou správnym a efektívnym spôsobom. Spôsoby propagácie a tým pádom aj výsledky reklamnej kampane sa líšia od viacerých faktorov. Každý produkt je iný, má špecifických zákazníkov, alebo obdobie kedy sa predáva lepšie, alebo horšie a na základe rôznych kritérií sa potom určuje aj spôsob propagácie.

Distribúcia

Ak predávate fyzické produkty, tak distribúcia tovaru zohráva takisto dôležitú úlohu pri úspešnosti biznisu. Tak ako ostatné elementy, ktoré obsahuje marketingový mix, aj samotná distribúcia tovaru, či služieb zákazníkovi môže mať vplyv na jeho spokojnosť. Distribúcia zahŕňa skladovanie, balenie, dopravu a dodanie a iné aspekty. Produkt by mal byť dostupný v adekvátnom množstve, na vhodnom mieste a v čase, kedy je zákazník ochotný si ho kúpiť. V prípade internetového predaja rozhoduje doba dodania tovaru a iné faktory. Distribúcia môže zahŕňať aj ľudí a osobný predaj. V každom prípade má distribúcia tovaru, alebo služby vplyv na konečnú cenu a dobu dodania tovaru a preto treba hľadať spôsoby pre jej optimalizáciu. Distribúcia však nie je iba o fyzickom mieste podnikania a dodávaní tovaru, ale v prípade nehmotných produktov zahŕňa tiež informačný a propagačný tok, prevody vlastníckych vzťahov, či platby za služby.

Cena

Cena je kľúčovým elementom marketingového mixu, pretože od ceny závisí, ako sa bude produkt, alebo služba predávať. Marketingový mix obsahuje štyri elementy, no okrem ceny sú ostatné v podstate náklady. Cena produktu, alebo služby by mala obsahovať všetky náklady spojené s dodaním zákazníkovi, plus vašu maržu. Čím vyššie náklady budete mať na predaj tovaru, alebo poskytovanie služby, tým vyššia bude aj vaša konečná cena. To sa samozrejme môže odraziť aj na výsledkoch vášho biznisu. Konečná cena závisí od samotného produktu, alebo služby, ale aj od dopytu na trhu a konkurencie. Konečnú cenu a váš zisk môžete ovplyvniť hlavne optimalizáciou ostatných elementov marketingového mixu.

 

Vyššie uvedený marketingový mix obsahuje štyri základné elementy, z ktorých sa skladá marketingový mix. Marketingový mix obsahuje viaceré elementy, ktoré môžete upravovať a ladiť podľa toho, ako si to vyžaduje trh a konkrétna situácia. Výsledky každého podnikania sú závislé od viacerých faktorov a situácie na trhu a výhodou marketingového mixu je to, že vám pomôže lepšie optimalizovať proces a efektivitu predaja.

Ako si Vybrať Obchodné Meno Pre Váš Biznis?

| 14. novembra 2011 | 0 Comments
ake obchodne meno

Výber obchodného mena je dôležitý krok pri budovaní vášho podnikania, pretože je to meno, pod ktorým sa ako podnikateľ, alebo firma prezentujete. Dobré obchodné meno môže veľa napovedať o vašom biznise a práve vaše obchodné meno je jednou z vecí, ktoré môžu na vašich zákazníkov urobiť dobrý dojem. Pri výbere obchodného mena môžete použiť vašu kreativitu, no mali by ste zvážiť viacero kritérií.

Pravidlá pre obchodné mena

Či si vyberáte obchodné meno pre spoločnosť s.r.o., alebo pre živnostníka, vždy platí, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania.

Pod odlíšením obchodného mena v prípade právnických osôb je myslený rozdielny názov a nie iba právna forma ako s.r.o., alebo a.s. To znamená, že nemôžu existovať dve firmy FIRMA s.r.o. a FIRMA a.s.

V prípade živnostníkov, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má živnostník (fyzická osoba) rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Obchodné meno živnostníka

Obchodným menom živnostníka- fyzickej osoby jej meno a priezvisko. Živnostník si tiež môže a niektorých prípadoch musí ku svojmu menu doplniť dodatok, ktorý odlíši osobu podnikateľa, alebo druh podnikania. Napríklad František Olejár –TVORBA WWW. Aj pri výbere mena pre živnosť je výber mena nemenej dôležitý ako pri právnických osobách.

Obchodné meno právnickej osoby

Spoločnosť s ručením obmedzením je právnická osoba a patrí medzi spoločnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri pod obchodným menom. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Obchodné meno právnických osôb je zložené z dvoch častí a to názvu a dodatku určujúceho právnu formu. (NÁZOV s.r.o.)

Ako si vybrať vhodné obchodné meno?

Výber obchodného mena je niečo podobné ako výber domény. V podstate aj doména je vaše obchodné meno, ale na internete. Ak si chcete pre váš biznis vybrať dobré obchodné meno, mali by ste myslieť na tieto veci:

 

Načo chcete používať firmu, respektíve obchodné meno?

Možno chcete mať firmu zameranú iba na jednu činnosť a možno na viacero činností. Možno je to napríklad tvorba web stránok a možno medzinárodný obchod. Možno potrebujete firmu iba na určité časové obdobie alebo na celý život s tým, že budete firme budovať značku. To všetko by ste mali zvážiť pri výbere obchodného mena. Myslite aj na budúcnosť a pokúste sa vyhnúť menám, ktoré by mohli zastarať. Platí to hlavne ak chcete firmu rozvíjať a v budúcnosti budovať značku.

Ak budete obchodovať aj zo zahraničím, uistite sa, že názov vašej firmy neznamená v inom jazyku napríklad niečo nevhodné.


Originálny a ľahko zapamätateľný názov

Názov firmy by mal byť originálny. Dôvodov je viacero, no najpodstatnejší je, aby si ho zákazníci neplietli s názvom konkurenčnej firmy.

Je dôležité, aby názov vašej firmy urobilo na zákazníkov a obchodných partnerov dobrý dojem a tiež aby si ho ľahko zapamätali. Ak bude vaše obchodné meno jednoduché a bude sa ľahko vyslovovať, skôr si ho ľudia zapamätajú. Mal by to byť názov, ktorý si klienti zapamätajú na prvé počutie v rádiu, pri prvom zhliadnutí na internete, vizitke či v časopise.

Najlepší je jednoduchý a ľahko vysloviteľný názov

Môžete si vybrať buď názov v Slovenčine, nejakom inom jazyku, alebo aj nejaký vymyslený názov bez slovného významu. V prípade, že budete podnikať na Slovensku, vhodnou voľbou môže byť slovenský názov. Anglický názov môže byť tiež dobrá voľba, pretože obchodné meno môže znieť lepšie a profesionálnejšie, no malo by sa dať dobre vyslovovať, hlavne ak chcete podnikať na Slovensku. Ak plánujete podnikať na medzinárodnej úrovni, tak najlepšou voľbou bude anglický názov, alebo aj Slovenský, ale najlepšie jednoduchý a bez diakritiky.

Špecifický názov

Niekedy je vhodné použiť špecifický názov. Napríklad v prípade, že plánujete podnikáť v úzko zameranej oblasti.  Napríklad v prípade lokálneho podnikania môžete zvoliť v názve firmy miesto podnikania. A takisto aj v prípade podnikania na internete môžete zvoliť obchodné meno firmy také isté ako je názov domény vašej web stránky.

Je obchodné meno voľné?

Ak už máte nejaké návrhy pre obchodné meno, je čas zistiť, či je voľné. Dnes už je väčšina dobrých názvov obsadených a výber obchodného mena je trochu zložitejší ako kedysi. Firmy svoje obchodné mená a značky ochraňujú aj registráciou ochranných známok. Preto by ste si mali overiť, či je vami vybrané meno voľné a či náhodou neporušuje ochrannú známku inej spoločnosti.

Na overenie, či niekto nepoužíva podobný, alebo rovnaké obchodné meno sa v prvom rade pozrite do obchodného, prípadne živnostenského registra. Pre úplnosť môžete tiež použiť zlaté stránky, alebo Google.

Prečo je dobré hľadať aj inde ako v obchodnom registri? Môže sa stať, že budete zakladať s.r.o., ale nejaký živnostník už bude používať to isté meno – ako doplnok ku jeho menu. Môže mať už niekoľkoročný zabehnutý biznis a obsadenú aj doménu s vašim menom. V prípade, že chcete mať celkom originálne obchodné meno a viac možností je lepšie vymyslieť taký názov, ktorý ešte nikto nepoužíva.

Budovanie značky

Jedným z dôležitých kritérií pri výbere obchodného mena by malo byť aj budovanie značky. Vtedy je najlepšie vymyslieť celkom originálne meno a tiež treba myslieť aj na ostatné aspekty ako napríklad doménu. V dnešnej dobe je web stránka pre každé podnikanie a pri budovaní značky priam neodmysliteľnou súčasťou. Možno nechcete mať web stránku, ale určite chcete mať firemný email v tvare meno@vasafirma.sk. Kúpa domény je preto tiež dôležitý krok. Ak je .sk doména už obsadená a nie je na predaj, môžete vyskúšať aj iné koncovky ako .com, alebo .net, alebo skúsiť vymyslieť nejaký iný názov. Určite stojí za to mať aj doménu s vašim obchodným menom.

Ak máte vybrané obchodné meno, tak sa ešte pred registráciou uistite, či sa v ňom náhodou nenachádzajú nejaké gramatické chyby.

Začínať podnikať s dobrým obchodným menom je základ úspechu. Vyššie uvedené tipy by vám mali pomôcť pri výbere vhodného obchodného mena pre váš biznis.

Je Lepšie Kúpiť, Alebo Prenajať E-shop?

| 12. novembra 2011 | 0 Comments

eshop vozik

Pri výbere eshopového riešenia, ktoré bude najlepšie pre vás a vašich zákazníkov, máte na výber z dvoch možností. Môžete si prenajať hotový sériový eshop, ktorý spravuje a hosťuje nejaká spoločnosť, alebo si môžete kúpiť, alebo dať vyrobiť vlastný eshop. Obidve možnosti majú svoje výhody aj nevýhody.

Prenájom eshopu má zopár výhod. Asi najvýznamnejšou je to, že na spustenie a prevádzku eshopu nepotrebujete nejaké veľké odborné znalosti. Nemusíte sa starať o webhosting, ani o iné technické záležitosti. Skoro o všetko sa postará spoločnosť, ktorá vám eshopové riešenie poskytuje. Internetový obchod tak môžete mať spustený behom krátkej doby a môžete sa zameriavať už iba na naplnenie tovarom a na predaj a marketing.

Nevýhodou takého riešenia je to, že musíte platiť pomerne vysoké mesačné poplatky za prenájom hotového riešenia, prípadne ešte iné poplatky ak chcete, aby váš eshop mal nejaké extra funkcie.  Pri rozbehu internetového obchodu nemáte spočiatku veľké zisky, ale máte vysoké náklady na skladové zásoby, reklamu a marketing a keď sa do toho pripočítajú ešte vysoké poplatky za prenájom eshopu, rýchlo sa môžete dostať do straty. Keď prestanete platiť, eshop vám jednoducho zrušia.

Ďalšou nevýhodou prenajatého eshopu je to, že okrem spravovania obsahu nemáte veľkú kontrolu nad ostatnými vecami súvisiacimi s obchodom. A v prípade, že spoločnosť ktorá vám eshop prenajíma skončí svoj biznis, budete si musieť dať vyrobiť celý eshop nanovo u nejakej inej firmy.

Keďže máte menšiu kontrolu nad eshopovým riešením, máte aj menej možností a môže sa stať, že vám nebudú niektoré veci vyhovovať. Napríklad funkcie, web dizajn a podobne. Ak sa rozhodnete pre hosťované riešenie, uistite sa, že hostingová spoločnosť nebude zasahovať do vášho eshopu, alebo ho ináč využívať pre propagovanie ich vlastného biznisu, alebo na propagáciu používať vašu databázu kontaktov. Pre istotu si dôkladne overte ich podmienky používania.

Webhostingové spoločnosti ako hostgator umožňujú minútovú inštaláciu opensource eshopov ako napríklad OS Commerce, Zen Cart, alebo CubeCart, takže vlastný eshop môžete mať spustený behom niekoľkých minút.

Vlastný eshop vyrobený na mieru a hosťovaný na vlastnom webhostingu má viacero výhod. Najdôležitejšou výhodou takého riešenia je to, že máte plnú kontrolu nad svojim eshopom, ale aj plnú zodpovednosť.  To znamená, že budujete svoj vlastný eshop, ktorý si môžete upravovať ako chcete a nieste závislý od hosťovskej spoločnosti a jej riešení. Môže sa síce stať, že hostingová spoločnosť tiež ukončí svoj biznis, ale to je veľmi málo pravdepodobné a navyše svoj eshop môžete presunúť inde.

Ak si vytvoríte svoj eshop na základe nejakého riešenia, ktoré ponúkajú webhostingové spoločnosti, môžete si vytvoriť vlastný eshop jednoducho, rýchlo a lacno. No aj toto riešenie obnáša určité nevýhody, napríklad to, že za celé riešenie zodpovedáte vy sami.

Niektoré eshopy sú jednoduché a umožňujú veľmi jednoduchú inštaláciu a niektoré vyžadujú určité technické znalosti. Počiatočné náklady na spustenie vlastného eshopu sú síce vyžšie, ale prevádzkové náklady sú zvyčajne nižšie, takže z dlhodobého hľadiska je to úspornejšie riešenie.

Samotná prevádzka jedného, alebo druhého typu eshopu je v podstate taká istá. Takže je len na vás ktoré riešenie vám viac vyhovuje. Pred tým ako si nejaké vyberiete sa poriadne oboznámte s možnosťami každého z nich a zvážte jednotlivé možnosti aj z dlhodobého hľadiska.

Ako vytvoriť cenovo dostupnú web stránku?

| 10. novembra 2011 | 0 Comments

Existuje viacero spôsobov, ako na internete zarobiť peniaze, no pre väčšinu z nich potrebujete mať vlastnú web stránku. Keď začínate podnikať na internete, tak nie je najvhodnejšie robiť veľké investície do internetových projektov bez toho, aby ste vedeli ako podnikanie na internete funguje. V prípade, že nemôžete investovať do rozbehu internetového podnikania tisíce eur, by ste určite mali vedieť, ako si vytvoriť vlastnú finančne nenáročnú web stránku.

Najlepším spôsobom ako začať, je vytvorenie lacnej, ale plnohodnotnej stránky, na ktorej si to môžete vyskúšať. To znamená, že ak chcete vytvoriť eshop, namiesto drahej výroby na mieru u nejakej  firmy použite na začiatok radšej nejaký open source softvér. To isté platí aj pre iné typy stránok ako napríklad diskusné fóra, blogy, alebo iné.

Dnes už pre väčšinu stránok existujú nejaké hotové riešenia, ktoré môžete použiť. Napríklad pre vytvorenie blogu, či inej webstránky môžete použiť CMS ako WordPress, Joomla, Drupal a iné. Sú to kvalitné systémy, ktoré používajú ľudia na celom svete a najlepšie je na tom to, že sú zadarmo. Takže jediný náklad na vytvorenie web stránky je kúpa domény a webhostingu.

Ak chcete vytvoriť vlastné diskusné fórum, tak môžete použiť CMs ako phpbb, čo je tiež jeden z najpoužívanejších open source softvérov na svete. Alebo môžete tiež použiť WordPress s pluginom bbpress.

Keď chcete vytvoriť obyčajné statické webstránky, nieje nič jednoduchšie ako použitie WYSIWYG editora ako napríklad XSitePro. Pomocou WYSIWYG editorov môžete vytvoriť a upravovať webstránky veľmi jednoducho a rýchlo a ak sa ich naučíte používať, môžete vytvoriť hotovú web stránku behom niekoľkých minút.

Začínajúci podnikatelia, alebo ľudia, ktorí vidia na internete príležitosť pre zarábanie peňazí sa často vrhajú do rôznych projektov, o ktorých si myslia, že s nimi zarobia peniaze a často investujú nemalé peniaze do tvorby webov, či e-shopov. Až potom, keď zistia, že zarábanie peňazí na internete nie je o drahých riešeniach, ale o pochopení podnikania na internete, zisťujú, že dané riešenie web stránky mohlo byť oveľa lacnejšie ale rovnako účinné.

Takže pred tým, ako sa pustíte do budovania biznisu na internete, je lepšie si vyskúšať o čom to je, a začať napríklad s lacnejšími riešeniami pre tvorbu web stránok uvedenými vyššie.

Tvorba web stránky pomocou CMS systémov je jednoduchá, časovo nenáročná a môže vám ušetriť dosť peňazí. Nie vždy a pre každý web je hotové sériové CMS vhodné riešenie, no vo väčšine prípadov je. Tieto riešenia navyše ponúkajú množstvo ďalších úprav, ktoré môžete robiť dodatočne a odlíšiť tak váš web od ostatných.